O Colexio

A Xunta de Goberno do COPOGA dávos a benvida á páxina web do colexio, unha páxina que nace co obxectivo de converterse nun lugar de encontro para as/os podólogas/os que realicen a súa actividade no territorio de Galicia e ao mesmo tempo, pon á disposición das/os cidadás/cidadáns a información precisa para que acudan a profesionais con plenas garantías.

Buscador

 

 

AVISO:
Novo enderezo colexial

Praza Europa, 15A - 6º A (Area Central)
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

A podoloxía

A podoloxía é a ciencia que ten por obxecto o estudo das afeccións e deformidades dos pés.

A/o podóloga/o é o profesional sanitario universitario que prevé, diagnostica e trata os problemas do pé, ocupándose dun coidado completo e integral do mesmo, así como da súa relación co resto do corpo, posto que así como hai enfermidades sistemáticas que poden provocar patoloxías no pe tamén un mal funcionamento do pé pode producir diversos problemas no resto do organismo.

A estrutura e o funcionamento dos pés son moi complexos e esíxenlle á/ao podóloga/o profundos coñecementos en distintas materias, así como as habilidades e aptitudes necesarias para realizar e/ou elaborar calquera tipo de tratamento do pé mediante os procedementos terapéuticos propios da súa disciplina.

26 Abril, 2016

Os colexios de podólogos de Galicia e Asturias avogan pola especialización para reforzar o nivel asistencial da poboación

Roberto Pascual, podólogo infantil: “Un 50% dos nenos que chegan a consulta sofren pé plano”

20 Abril, 2016

Os especialistas do pé celebran este fin de semana unhas xornadas sobre podoloxía infantil en Ribadeo, ás que asistirán máis de 150 profesionais

18 Abril, 2016

I TALLER DE DISECCIÓN E TÉCNICAS CIRÚRXICAS BÁSICAS DO PÉ