O Colexio

A Xunta de Goberno do COPOGA dávos a benvida á páxina web do colexio, unha páxina que nace co obxectivo de converterse nun lugar de encontro para as/os podólogas/os que realicen a súa actividade no territorio de Galicia e ao mesmo tempo, pon á disposición das/os cidadás/cidadáns a información precisa para que acudan a profesionais con plenas garantías.

Buscador

 

 

AVISO:
Novo enderezo colexial

Praza Europa, 15A - 6º A (Area Central)
15707 Santiago de Compostela
A Coruña

A podoloxía

A podoloxía é a ciencia que ten por obxecto o estudo das afeccións e deformidades dos pés.

A/o podóloga/o é o profesional sanitario universitario que prevé, diagnostica e trata os problemas do pé, ocupándose dun coidado completo e integral do mesmo, así como da súa relación co resto do corpo, posto que así como hai enfermidades sistemáticas que poden provocar patoloxías no pe tamén un mal funcionamento do pé pode producir diversos problemas no resto do organismo.

A estrutura e o funcionamento dos pés son moi complexos e esíxenlle á/ao podóloga/o profundos coñecementos en distintas materias, así como as habilidades e aptitudes necesarias para realizar e/ou elaborar calquera tipo de tratamento do pé mediante os procedementos terapéuticos propios da súa disciplina.

21 Setembro, 2016

Xornadas Galegas de Podoloxía. Patoloxía do Primeiro Rádio

11 Xullo, 2016

Boletín informativo nº 13. Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos

29 Xuño, 2016

CURSO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO: PÉ DIABÉTICO

27 Xuño, 2016

O Colexio de Podólogos desaconsella as chanclas para camiñar polo choque continuo ou “chancleteo” co talón que provoca a aparición de durezas