Pablo Bernardo Freire

Clínica/s:

CLINICA PODOLOXICA PABLO BERNARDO
SERVIZO SANITARIO DO CENTRO DE ATENCION A DISCAPACITADOS SOUTO DE LEIXA
SERVIZO SANITARIO CENTRO SOCIOCOMUNITARIO MANUELA PEREZ SEQUEIROS

Nº de colexiado:

692

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Posgrado en Patomecánica y sus tratamientos Ortopodológicos

Máster Universitario en Podología clínica y cirugía podológica avanzada

Grado en Podología