José Manuel Álvarez López

Clínica/s:

CLINICA PODOLOXICA ALVAREZ

Nº de colexiado:

693

Titulacións:

Diplomatura Podología

Diplomado en Enfermería

Experto Universitario en Patología y Ortopedia del MMII