Ana García Nieves

Nº de colexiado:

570

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Diplomatura en Enfermería

Título de Técnico Ortopédico

Curso de Postgrado de Cirugía

Curso de Postgrado en Biomecánica