Mª Irene Pardo Pardo

Clínica/s:

SERVIZO SANITARIO
SONRIDENTE CORUÑA
PODOCLINICA CORUÑA

Nº de colexiado:

698

Titulacións:

Diplomatura en Podología