Carlos Estanislao González Ramos

Clínica/s:

INCORPORE
SERVIZO SANITARIO DO COMPLEXO RESIDENCIAL DE ATENCION A PERSOAS DEPENDENTES VIGO II
SERVIZO SANITARIO RESIDENCIA GERIATRICA ALVI-BEADE

Nº de colexiado:

707

Titulacións:

Diplomatura Podología