Cándido Guillén Blanco

Clínica/s:

CLINICA PODOLOGICA CANDIDO GUILLEN BLANCO

Nº de colexiado:

572

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Diplomado en Enfermería

Titulo de Técnico Ortopedico