Patricio Esteban Serqueira Keenehan

Clínica/s:

CLINICA DEL PIE PATRICIO SERQUEIRA
POLICLINICA PATRICIO SERQUEIRA

Nº de colexiado:

712

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Licenciado en Podología