Óscar López Bouzón

Clínica/s:

SERVIZO SANITARIO DO CENTRO GERIATRICO OIS
SERVIZO SANITARIO DA RESIDENCIA TERCEIRA IDADE BALLESOL - OLEIROS

Nº de colexiado:

713

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Diplomatura en Magisterio. Educación Musical

Título Profesional de Piano