Lucía Pazos Rivera

Clínica/s:

CLINICA PODOLOGICA SAUPE
SERVIZO SANITARIO BELLOLAR FOGAR RESIDENCIAL

Nº de colexiado:

716

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Posgrado en Patomécanica y Tratamientos Ortopodológicos