Paula Moreira Rilo

Clínica/s:

CENTRO DENTAL SANTA CRISTINA
ACEA SAUDE

Nº de colexiado:

722

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Técnico Especialista en Anatomía Patológica