Beatriz Vidal Lorenzo

Clínica/s:

CENTRO PODOLOXICO VALDOVIÑO

Nº de colexiado:

770

Titulacións:

Diplomatura en Podología