Jorge García Domínguez

Clínica/s:

SERVIZO SANITARIO DORAL RESIDENCIAS
CENTRO DE DIA DORALRESIDENCIAS

Nº de colexiado:

782

Titulacións:

Diplomatura Podología