Ana Rosa Reigosa Karageorgián

Clínica/s:

CLINICA DE PODOLOGIA Y ENFERMERIA ANA REIGOSA

Nº de colexiado:

813

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Diplomatura en Enfermería

Técnico Superior en Educación Infantil