Paula Alcalde Abad

Clínica/s:

CENTRO DE PODOLOXIA PAULA ALCALDE ABAD

Nº de colexiado:

815

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Posgrado en Técnica Ortopédica