Mercedes Sande Noya

Clínica/s:

CLINICA DE PODOLOXIA PIESES

Nº de colexiado:

822

Titulacións:

Técnico Superior en Anatomía Patológica

Diplomatura en Podología