Sheila Cortón Carreira

Clínica/s:

CONSULTA PODOLOXIA CENTRO DE MAIORES CAIXA GALICIA
CENTRO DE ESPECIALIDADES TERRA CHA
CONSULTA DE PODOLOXIA

Nº de colexiado:

865

Titulacións:

Diplomatura Podología