Lorena Martínez Seijas

Clínica/s:

CLINICA DE PODOLOXIA ONICOPEDIS
SERVIZO SANITARIO DA RESIDENCIA DE MAIORES VAL DO DUBRA
FISIOVITA CENTRO DE FISIOTERAPIA

Nº de colexiado:

877

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Master en Podología Clínica y Quirúrgica Avanzada

Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico