Maria Pereiras Maquieira

Clínica/s:

SERVIZO SANITARIO DO CENTRO RESIDENCIAL VILA DO CONDE
CRISTINA RODRIGUEZ, PODOLOGO
FIMAS SALUD
ADRIANA COSTAS FISIOTERAPIA Y SALUD

Nº de colexiado:

882

Titulacións:

Diplomatura Podología