Cristina Giraldez Rodríguez

Clínica/s:

CLINICA DE PODOLOGIA DESCALZA

Nº de colexiado:

889

Titulacións:

Diplomada en Podoloxía