Carmen Vallejo Martínez

Clínica/s:

CLINICA DE PODOLOXIA CARMEN VALLEJO

Nº de colexiado:

895

Titulacións:

Diplomada en Podoloxía

Tecnico Superior en Hixiene Bucodental