Patricia Fortes Rodríguez

Clínica/s:

CENTRO DE PIE PODOSPONT

Nº de colexiado:

911

Titulacións:

Técnico Superior en Integración Social