Oscar Manuel Carreira Chaos

Clínica/s:

CENTRO DE BIOMECANICA E PODOLOXIA CARREIRA

Nº de colexiado:

616

Titulacións:

Diplomatura Podología

Master en biomecánica y ortopodologia

Postgrado en pie diabético y alto riesgo

Técnico Ortopeda

Posgrado en Podología Deportiva