Sara Rodríguez Veira

Clínica/s:

CENTRO PODOLOXICO VEIRAMAR
SERVIZO SANITARIO DA RESIDENCIA FUNDACION ADCOR

Nº de colexiado:

985

Titulacións:

Graduada en Podología

Postgrado en patomecánica del pie y sus tratamientos ortopodológicos