Mª Mercedes Novoa García

Clínica/s:

"OZA SALUD" SERVICIO DE PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA

Nº de colexiado:

931

Titulacións:

Diplomada en Podología

Máster en cirugía podológica

Posgrado técnicas ortopédicas