Rocío Pedreira Márquez

Clínica/s:

CONSULTA DE PODOLOXIA
SERVIZO SANITARIO DO COMPLEXO XERONTOLOXICO A MILAGROSA

Nº de colexiado:

631

Titulacións:

Diplomatura Podología