María Virginia Gómez Sánchez

Clínica/s:

Clínica Podológica Virginia Gómez

Nº de colexiado:

1045

Titulacións:

Grao en Podoloxía

Técnico Superior Análises Clínicos