Noemia Zeltia López Martínez

Clínica/s:

CLINICA DO PE

Nº de colexiado:

638

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Master en cirugía del antepié

Técnico en radiodiagnóstico