Lucía Meitín Sánchez

Clínica/s:

CLINICA VIRXE DA MARIÑA
SERVIZO SANITARIO DO CENTRO ASISTENCIAL SAN PABLO Y SAN LAZARO

Nº de colexiado:

641

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Técnico Superior en Higiene Bucodental