Carlos Parafita González

Clínica/s:

CENTRO MEDICO AMARO
PROSAUDE POLICLINICA

Nº de colexiado:

1066

Titulacións:

Diplomado en enfermería