ELENA GONZÁLEZ MEIJIDE

Clínica/s:

CLINICA DENTAL- CODE DENTAL CARBALLIÑO
FISIOXURES
ELENA GONZALEZ MEIJIDE PODOLOGIA
CLINICA DE FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA ESTEIRO

Nº de colexiado:

1072

Titulacións:

Graduada en Podoloxía

Técnico superior dietética