Rebeca Prieto Riaño

Clínica/s:

CENTRO DE PODOLOXIA O CAMIÑO
SERVIZO SANITARIO RESIDENCIA CARLOS IV

Nº de colexiado:

645

Titulacións:

Diplomatura en Podología