DANIEL BARBEITO FERNÁNDEZ

Clínica/s:

CENTRO PODOLOXICO AVANTI

Nº de colexiado:

1113

Titulacións:

GRADUADO EN PODOLOXÍA

MÁSTER EN PEDIATRÍA

EXPERTO EN PODOLOXIA DEPORTIVA E ECOGRAFÍA