José Ramón Echegaray Rodriguez

Clínica/s:

CENTRO PODOLOGICO GALLEGO
CONSULTA DE PODOLOXIA CENTRO SOCIOCOMUNITARIO COIA-VIGO

Nº de colexiado:

564

Titulacións:

Diplomatura en Podología

Diplomado en Enfermería

Licenciado en Podología