Novas

MÁSCARAS CIRÚRXICAS

Etiquetas:

Benqueridos compañeiros/as, En relación ás medidas colexiais que acordou a Xunta de Goberno debido á situación de alarma causada polo COVID-19, entre as cales estaban a redución da cota colexial do segundo trimestre de 90 a 60 € e o fraccionamento de ditos 60 € en cotas de 10 €/mes a aboar nos meses de maio, xuño, agosto, setembro, novembro e decembro; o vindeiro día 15 de maio cobrarase a primeira cota fraccionada de 10 € . Atentamente,   Xunta de Goberno ---- Estimados compañeros/as, En relación con las medidas colegiales que acordó la Junta de Gobierno debido a la situación de alarma causada por el COVID-19, entre las cuales estaban la reducción de la cuota colegial del segundo trimestre de 90 a 60 € y el fraccionamiento de dichos 60 € en cuotas de 10 €/mes a abonar en los meses de mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre; el próximo día 15 de mayo se cobrará la primera cuota fraccionada de 10 €. Atentamente, Junta de Gobierno