Organigrama do Colexio

Asamblea XeralA Asamblea Xeral é o Órgano Soberano do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia e que, tal e como establece o artigo 26 do Decreto 115/2011 do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia, os seus acordos ou resolucións obrigan a todos os colexiados/as, aínda que non estean presentes na mesma, se absteñan ou voten en contra.

As Asembleas Xerais poden acudir todos/as os/as colexiados/as que estean en plenitude dos seus dereitos.Xunta de goberno
Persoal