Noticias

ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO 2019

ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO 2019

ELECCIÓNS Á XUNTA DE GOBERNO 2019

Estimado compañeiro:

Poñémonos en contacto contigo a fin de comunicar a convocatoria de eleccións da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia debido ao transcurso de catro anos desde a última elección, en maio de 2015. A data sinalada para a celebración de eleccións á Xunta de Goberno é o sábado 13 de xullo no horario comprendido entre as 11:30 horas e as 18:30 horas na sede do Colexio, na Rúa Manuel Vázquez Cacharrón, 8 baixo de Santiago de Compostela.

De conformidade ao artigo 46 dos Estatutos do Colexio, aprobados mediante Decreto 115/2011 de 3 de xuño, a Xunta de Goberno constituíu a Comisión Electoral, a cal está composta polo seguintes catro membros:

1.- Un presidente, que é o podólogo de máis idade, que cumpre ademais o requisito de levar colexiado máis de cinco anos, D. Rafael García Folgar

2.- Un secretario, que é o podólogo máis novo ou, en caso de imposibilidade, o seguinte correlativamente, Dna. Irene Estévez Villanueva.

3.- Un vogal, o asesor xurídico do Colexio, Dª Paloma Sánchez Martínez-Zárate.

4.- Un vogal, un representante do persoal administrativo do Colexio, Dª Cristina Rosario Orosa Puente.

De conformidade ao artigo 44 dos Estatutos, sobre as Condicións para ser elector e elexible:

“Terán dereito a ser elixido todos os colexiados exercentes que estean ao día nas súas obrigacións corporativas colexiais excepto aqueles que estean afectados por unha sanción que comporte a suspensión de actividades colexiais en xeral ou a limitación destes dereitos e que teñan, como mínimo un ano de antigüidade na colexiación.

Así mesmo, terán dereito a ser electores todos os colexiados, exercentes ou non exercentes en facultade de uso dos seus dereitos colexiais que non teñan ningúns impedimentos anteriores. A condición de colexiados exercentes e non exercentes determínaa a cota anterior ao día da convocatoria”

Informámoslle ademais que están publicados no taboleiro de anuncios da Secretaría do Colexio así como na páxina web, a listaxe de colexiados con dereito a elixir, é dicir, con dereito a votar. Esta listaxe poderá ser reclamado no prazo máximo de seis días desde a súa publicación, é dicir, até o luns 3 de xuño de 2019.

Así mesmo, informámoslle que o artigo 35 dos Estatutos Colexiais regulan a composición da Xunta de Goberno e que, segundo o artigo 45:

Só poderán concorrer ás eleccións as candidaturas completas en que estean todos os membros da Xunta de Goberno que se vaian a elixir. As candidaturas deberán formarse indicando o cargo ao que opta cada candidato. Ningún colexiado poderá presentarse a candidato a máis dun cargo e candidatura. (..)”

No artigo 46 dos Estatutos, regúlase o procedemento electivo. En canto aos prazos e requisitos das candidaturas o procedemento recóllese nos apartados d) a i) ambos inclusive. No entanto, os aspectos de maior relevancia son:

– As candidaturas deberán presentarse na Secretaría do Colexio persoalmente ou por medio evidente dentro do dez días hábiles seguintes á comunicación da data de eleccións por parte da Comisión Electoral. Neste caso, o prazo máximo para presentar candidaturas é até o venres 7 de xuño de 2019.

– Como prazo máximo, o luns 17 de xuño, a Comisión Electoral fará públicas a relación de candidaturas presentadas. No caso de que só se presente unha candidatura ás eleccións esta quedará automaticamente elixida, sen necesidade de celebrar eleccións.

– No caso de que existan candidaturas rexeitadas o presidente da Comisión Electoral notificarallo á candidatura rexeitada deixando constancia da súa recepción. Á súa vez estas candidaturas rexeitadas disporán dun prazo de catro días para corrixir os erros e a Comisión Electoral, no seguintes catro días laborais contestará a estas correccións.

– A Comisión electoral, se hai máis dunha candidatura, publicaraas na páxina web, en listas individuais por candidatura e imprimibles.

– Haberá un prazo mínimo de cinco días de campaña electoral. As candidaturas que o queiran poderán expor en zona pública da web do Colexio a súa candidatura e programa electoral. Cada candidatura poderá designar un interventor por mesa electoral.

Votarase utilizando o material exclusivo cos nomes das candidaturas que nos facilitará o Colexio na sede ou na páxina web.

O voto presencial ten preferencia, pero tamén se poderá votar por correo certificado enviando o material electoral que previamente se deberá solicitar ao Colexio ou da páxina web nun sobre pechado que se entregará ao presidente da mesa. Este sobre irá dentro doutro que conterá unha fotocopia do DNI onde constarán claramente os datos do remitente. Os votos por correo enviaranse á Secretaría do Colexio dirixido ao Presidente e deberán chegar polo menos dous días hábiles antes da data sinalada para as eleccións.

Esperando a túa participación nas eleccións á Xunta de Goberno do Colexio Oficial de *Podólogos de Galicia, quedamos á túa disposición para o que precises, recibe un cordial saúdo,

A Comisión Electoral

 

DOCUMENTO CE

Inaugurado el @CongrePodologia en Santander, al que asiste nuestro presidente Juan Dios #formación #podoogíahttps://t.co/S0wrG7Z88u
A debate: el uso de tacones en la oficina. El presidente del @ColexioPodologo, Juan Dios, ha participado hoy en est… https://t.co/qgdkZemxPc
Os pés dos pequenos centran unha xornada en Ferrol con motivo do Día da Podoloxía, en @G24Noticias de Televisión de… https://t.co/VXevL2LVeg
Inciden en la prevención y atención temprana para evitar trastornos en el pie adulto, en @diarioferrol https://t.co/yojsuB02wF
Jornada sobre el pie infantil en @vozferrol https://t.co/8Lrr2aUXy4
La pedagoga Yolanda Rial presentó su cuento dedicado a los pies. @vozferrol @diarioferrol @RadioGalega @Radio_Vozhttps://t.co/GwuFD1a6xu
Un 46% de los niños presenta morfología de pie plano en la huella plantar, según un estudio https://t.co/zeDHvbZOgK
Coidar os pés dende pequenos , en @ecodixital https://t.co/84o8OXAFo5 https://t.co/gNtNyBcC5m
Celebramos una jornada de pie infantil en el Día de la Podología, para incidir en la prevención y atención temprana… https://t.co/pNMTw0IOUn
Hoy, en el @IntPodiatryDay, nuestra vicepresidenta Rocío Dono, se anima con un selfie para apoyar a la profesión… https://t.co/CX7fbSwdXT
Iniciamos o Día da Podoloxía na Facultade de Ferrol @RadioGalega @TVGalicia @diarioferrol @CopeGalicia @Radio_Vozhttps://t.co/Ai0ZwQlQhT
Hoy conmemoramos el @IntPodiatryDay con una jornada sobre pie infantil, en colaboración con la @FEP_UDC : Un 46% de… https://t.co/WaShCapJQn
Un 46% de los niños presenta morfología de pie plano en la huella plantar, según un estudio https://t.co/tKelbjku0u vía @infosalus_com