Consultar o estado das miñas solicitudes

Desde este apartado poderá consultar os estados das solicitudes que realizou no Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. Para iso, pode inserir o código da solicitude e aparecerá a información relativa á mesma.


Inserir código da solicitude *