Memorias anuais

Memoria anual ano 2010


Aprobada pola Asemblea Xeral do 12 de marzo de 2011.

Memoria anual ano 2011


Aprobada pola Asemblea Xeral do 31 de marzo de 2012.

Memoria anual ano 2012


Aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria do 23 de marzo de 2013.

Memoria anual ano 2013


Aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria do 29 de marzo de 2014.

Memoria anual ano 2014


Aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria do 25 de marzo de 2015.

Memoria anual ano 2015


Aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria do 12 de marzo de 2016.

Memoria anual ano 2016


Aprobada pola Asemblea Xeral Ordinaria do 25 de marzo de 2017.

Memoria anual ano 2018


Aprobadas na Asemblea Xeral Ordinaria do día 16 de marzo de 2019

Memoria anual ano 2019


Aprobadas na Asemblea Xeral Ordinaria do día 26 de setembro de 2020